Series Bắt mạch cổ phần – Phần 4: Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Series Bắt mạch cổ phần - Phần 4: Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là một trong các loại hình của cổ phần ưu đãi. Chỉ những cổ đông sáng lập mới có quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi này. Vậy quyền và nghĩa vụ của cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì. Theo dõi ngay phần 4 của Series Bắt mạch cổ phần bạn nhé!

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?

Theo quy định tại Điều lệ công ty và luật chứng khoán, cổ phần ưu đãi gồm 4 loại. Cụ thể là cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác. Theo đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết cũng tương tự với cổ phần ưu đãi phổ thông. Nhưng sẽ có nhiều hơn phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết được quy định theo điều lệ của công ty.

cổ phần ưu đãi biểu quyết

Như vậy, cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết sẽ được ưu đãi hơn các cổ đông khác ở quyền biểu quyết. Những cổ đông không sở hữu cổ phiếu này hiển nhiên sẽ không được quyền biểu quyết người cho các vị trí quan trọng của công ty.

TÌM HIỂU VỀ CỔ PHẦN:

Series Bắt mạch cổ phần – Phần 1: Cổ phần là gì?

Những ai được quyền sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết?

Theo Luật Doanh nghiệp (2020) quy định, chỉ có 2 đối tượng được nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Cụ thể đó là tổ chức được Chính phủ ủy quyền và các cổ đông sáng lập. Bên cạnh đó, cổ phần biểu quyết sẽ có hiệu lực trong vòng 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quyền cũng như thời hạn biểu quyết sẽ do các tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ. Đồng thời cũng được quy định tại Điều lệ công ty. Sau khi qua thời hạn ưu đãi biểu quyết, cổ phần này sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. 

Những ai được quyền sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết?

Như vậy, không phải tổ chức, cá nhân nào cũng được sở hữu cổ phần biểu quyết. Chỉ có duy nhất hai chủ thể được sở hữu, đó là:

 • Tổ chức được Chính phủ ủy quyền
 • Cổ đông sáng lập. Cụ thể là những cổ đông sáng lập sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông. Đồng thời có ký tên vào danh sách các cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Sở dĩ có các quy định này là bởi Công ty cổ phần là đơn vị duy nhất phát hành cổ phần và mang tính chất đối vốn rõ nét nhất. Thế nên nếu không có các quy định chặt chẽ về các cổ đông. Thì công ty sẽ dễ sụp đổ do vài cổ đông nhất định. Do đó, quy định 2 chủ thể rõ ràng như vậy để tránh một vài cổ đông làm ảnh hưởng đến công ty.

BẠN CÓ BIẾT CỔ PHẦN HÓA LÀ GÌ CHƯA?

Series Bắt mạch cổ phần – Phần 2: Cổ phần hóa là gì?

Quyền và nghĩa vụ cụ thể của cổ phần ưu đãi biểu quyết

Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết

 • Tham gia và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
 • Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Hoặc có thể thông qua người đại diện theo ủy quyền hay các hình thức khác. Tuy nhiên phải đều tuân theo Điều lệ công ty quy định
 • Biểu quyết về các vấn đề thuộc trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Trong đó, số biểu quyết sẽ được quy định bởi Điều lệ công ty
 • Quyền được nhận cổ tức khi công ty làm ăn tốt. Lợi nhuận thu về thì các cổ đông ưu đãi biểu quyết được nhận cổ tức theo đó. Song, mức cổ tức này nhiều hay ít sẽ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
 • Những quyền khác sẽ tương tự với cổ đông phổ thông. Ngoại trừ những trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 116 Luật Doanh nghiệp (2020)

Theo đó tại khoản 3 Điều 116 Luật Doanh nghiệp (2020) đã quy định cụ thể rằng: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần cho người khác. Ngoài từ các trường hợp chuyển nhượng theo bản án. Hay theo quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.

Quyền và nghĩa vụ cụ thể của cổ phần ưu đãi biểu quyết

QUAN TÂM THÊM VỀ:

Series Bắt mạch cổ phần – Phần 3: Cổ phần ưu đãi gồm mấy loại?

Nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết

 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết có được chuyển nhượng hay không? Câu trả lời là Không được chuyển nhượng cổ phần biểu quyết của mình cho người khác
 • Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý của công ty
 • Chấp hành theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị
 • Thực hiện đúng các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp (2020) cũng như Điều lệ công ty

Trên đây là Phần 4 của Series Bắt mạch cổ phần nói về những thông tin cơ bản về quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết. Hy vọng những thông tin ở trên sẽ có ích với bạn. Đừng quên theo dõi lienminhdautu247 để đón xem phần tiếp theo về cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi bạn nhé!

PHẦN TIẾP THEO: Series Phần Cuối: Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi

Xem thêm các bài viết đầu tư bổ ích tại chuyên mục: Kiến thức

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
  Gói đầu tư bạn quan tâm

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.