Chuyên mục: Vset Group công bố phát hành trái phiếu

Vset Group công bố phát hành trái phiếu ✅ và thông báo tới Quý nhà đầu tư về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021