Tìm hiểu sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Thị trường chứng khoán hiện nay nổi lên phổ biến với 2 hình thức đầu tư là cổ phiếu và trái phiếu. Tuy nhiên, việc lựa chọn đầu tư vào hình thức nào là điều mà nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường còn băn khoăn. Để lựa chọn sản phẩm đầu tư phù hợp, trước hết nhà đầu tư cần phân biệt được sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Định nghĩa – sự khác biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu

Cổ phiếu là gì? – So sánh giữa cổ phiếu và trái phiếu

Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Người sở hữu cổ phiếu có quyền lợi hưởng cổ tức được chia không cố định phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành. Ngược lại với cổ phiếu, người sở hữu trái phiếu được trả một tỷ lệ lãi suất nhất định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

>>> Xem thêm: Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu 

Sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Điểm giống nhau

 • Là hình thức chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, thừa kế;
 • Đều là phương tiện huy động vốn đối với công ty phát hành;
 • Đều là công cụ đầu tư đối với nhà đầu tư;
 • Đều được hưởng chênh lệch giá;
 • Đều được nhận lãi (cổ tức đối với cổ phiếu, trái tức đối với trái phiếu).

Sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

  TRÁI PHIẾU CỔ PHIẾU
Chủ thể phát hành Chính phủ, Doanh nghiệp  Công ty cổ phần
Bản chất Là chứng khoán nợ (người nắm giữ trái phiếu là chủ nợ của công ty), không làm tăng vốn của chủ sở hữu công ty. Là chứng khoán vốn (người nắm giữ cổ phiếu là một chủ sở hữu của công ty), làm tăng vốn của chủ sở hữu công ty.
Lợi tức thu được Người sở hữu trái phiếu được trả một tỷ lệ lãi suất nhất định (trái tức) không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Người sở hữu cổ phiếu được nhận cổ tức. Cổ tức được chia không cố định phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
Nguồn trả lãi của Doanh nghiệp Chi phí lãi từ trái phiếu phải trả cho trái chủ là chi phí trước thuế, được khấu trừ khi tính thuế. Nguồn trả cổ tức là phần trích từ lợi nhuận sau thuế. 
Thời hạn Trái phiếu được hoàn vốn và có thời hạn xác định. Thời hạn của trái phiếu có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn. Cổ phiếu không có thời hạn xác định, không có tính hoàn trả trực tiếp.
Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu Trái chủ không có quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử, ứng cử cũng như tham gia vào các hoạt động của công ty. Cổ đông nói chung có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ, quyền đề cử, ứng cử cũng như tham gia hoạt động của công ty.
Thanh toán khi công ty phá sản hoặc giải thể Khi công ty phá sản, giải thể, trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu. Khi công ty phá sản, giải thể, phần vốn góp của cổ đông được thanh toán sau cùng khi đã thanh toán hết các nghĩa vụ khác.

Nên đầu tư trái phiếu hay cổ phiếu?

 • Cổ phiếu và trái phiếu đều được mua bán trên thị trường chứng khoán; và đều có rủi ro về giá do quy định cung cầu quyết định.
 • Cổ phiếu thường là công cụ đầu tư ngắn hạn; trái phiếu thì được nắm giữ trong thời gian lâu hơn.  
 • Lợi nhuận do cổ phiếu mang lại sẽ lớn hơn nhưng đi kèm với đó là mức độ rủi ro. Trái phiếu có mức độ rủi ro thấp hơn vì lãi suất cố định; và họ thường có lợi nhuận thấp hơn. Hình thức trái phiếu sẽ dành cho những nhà đầu tư mới và có “khẩu vị rủi ro” thấp.
 • Do đó, việc nên đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu phụ thuộc vào khả năng tài chính; thời gian cần thu hồi vốn; và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.
 • Nhìn chung, trái phiếu – chứng khoán nợ có tính ổn định và chứa đựng ít rủi ro hơn cổ phiếu – chứng khoán vốn; nên đây là loại chứng khoán được các nhà đầu tư rất ưa chuộng.

>>> Xem thêm: Đầu tư gì để đồng tiền nhàn rỗi được sinh lời nhanh chóng và hiệu quả

THAM KHẢO THÔNG TIN ĐẦU TƯ TẠI ĐÂY NHÉ!
  Gói đầu tư bạn quan tâm

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *